Kepala

H. MUHAMMAD SYAFI’, S.Ag. / NIP. 196606202005011002

Kasubbag Tata Usaha

H. SARIF HIDAYAT,S.Ag.,M.S.I. / 197404102009011006

Kasi Pendidikan Madrasah

H. SUDIONO, S.Pd.I, M.Pd.I. / NIP. 19760918199931005

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Dra. Hj. KHAMIMAH / NIP. 196708171996032001

Kasi Pendidikan Agama Islam

WISNU SUDARMAN, SE/ NIP. 197907182006041012

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh

ANI MUFAROKHAKH, S.Ag / 197209062005012004

Kasi Bimbingan Masyarakat Islam

Drs. H. Nurdin Setitadi / 196704141992031004

Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Moh. Nur Hidayat, S.Ag., M.Pd.I / 197508082007101007

Translate ยป